Спеціальності та освітні програми:

Спеціальності Освітні програми
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання
Енергетичний менеджмент
Електричні машини і апарати
Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Інженерія відновлювальної енергетики
Програмні засоби електричної інженерії
Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси
144 Теплоенергетика Промислова і комунальна теплоенергетика
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Промислова автоматика
173 Авіоніка Електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів

Контактні дані

Адреса деканату: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
Аудиторія (кабінет): 266
Тел.: +380(61)7644625, +380(61)7698426 e-mail: dekanat_etf@zntu.edu.ua