Спеціальності та освітні програми:

Спеціальності Освітні програми
125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Безпека інформаційних і комунікаційних систем
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація, мехатроніка та робототехніка
Комп’ютерно-інтегровані технології в екологічних приладах та системах
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітня програма Якість, стандартизація та сертифікація
Інформаційні системи моніторингу та контролю
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка
Інформаційні мережі зв'язку
Телемедичні та біомедичні системи
Радіоелектронні апарати та засоби
Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
Інженерія та програмування в радіоелектроніці

Контактні дані

Адреса деканату: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
Аудиторія (кабінет): 369
Тел.: +380(61)7698306, +380(61)7634258
e-mail: dekanat_fret@zntu.edu.ua