Спеціальності та освітні програми:

Спеціальності Освітні програми
035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) перша – англійська)
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес

Контактні дані

Адреса деканату: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
Аудиторія (кабінет): 273
Тел.: +38(061)7698307
e-mail: dekanat_gf@zntu.edu.ua