Спеціальності та освітні програми, при вступі на які можуть бути нараховані бали за результатами проведення Всеукраїнської олімпіади НУ «Запорізька політехніка»

Спеціальності Освітні програми Кафедри
131 Прикладна механіка технології машинобудування Технології машинобудування
обладнання та технології ливарного виробництва Машин і технології ливарного виробництва
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування Обробки металів тиском
технології та устаткування зварювання Обладнання та технології зварювального виробництва
відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
132 Матеріалознавство прикладне матеріалознавство Фізичного матеріалознавства
композиційні та порошкові матеріали, покриття Композиційних матеріалів, хімії та технологій
термічна обробка металів Фізичного матеріалознавства
133 Галузеве машинобудування металорізальні верстати та системи Металорізальних верстатів та інструментів
двигуни внутрішнього згорання Двигунів внутрішнього згорання
експлуатація, випробування та сервіс автомобілів та тракторів Автомобілів
колісні та гусеничні транспортні засоби
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіаційні двигуни та енергетичні установки Технології авіаційних двигунів
технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок
136 Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів Машин і технології ливарного виробництва
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка енергетичний менеджмент Електропостачання промислових підприємств
електротехнічні системи електроспоживання
електричні та електронні апарати Електричних та електронних апаратів
електромеханічні системи автоматизації та електропривод Електроприводу та автоматизації промислових установок
електричні машини і апарати Електричних машин
інженерія відновлювальної енергетики
програмні засоби електричної інженерії
144 Теплоенергетика промислова і комунальна теплоенергетика
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології автоматизація, мехатроніка та робототехніка Інформаційних технологій електронних засобів
комп’ютерно-інтегровані технології в екологічних приладах та системах
промислова автоматика Електроприводу та автоматизації промислових установок
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація Мікро- та наноелектроніки
інформаційні системи моніторингу та контролю
153 Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
172 Телекомунікації та радіотехніка радіоелектронні апарати та засоби Інформаційних технологій електронних засобів
інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
інженерія та програмування в радіоелектроніці Радіотехніки та телекомунікацій
радіотехніка
інформаційні мережі зв’язку
телемедичні та біомедичні системи
173 Авіоніка електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів Електроприводу та автоматизації промислових установок
192 Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво Будівельного виробництва та управління проєктами
275 Транспортні технології 275.02 транспортні технології (організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті) Транспортних технологій
275.03 транспортні технології (організація перевезень і логістичне управління на автомобільному транспорті)